La Fogonera
"             "(26.04.2013) Últimos retoques en el taller de Julián Almoguera
(26.04.2013) Últimos retoques en el taller de Julián Almoguera [MD]

(26.04.2013) Últimos retoques en el taller de Julián Almoguera(26.04.2013) Últimos retoques en el taller de Julián Almoguera [MD]

Botadura de La Fogonera
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
La "María Juliana"
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD](28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD] (28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD](28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD] (28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD](28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD] (28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]
(28.04.2013) Botadura de La Fogonera [MD]